Skip to content

De medewerkers, partners en vrijwilligers van Lang Leve Thuis  doen hun uiterste best om de teksten en informatie op deze website actueel, correct, toegankelijk en volledig te houden. Mocht u onjuistheden of onvolledigheden op onze website tegenkomen, meld u die dan alstublieft, dan kunnen wij zo snel mogelijk verbeteringen aanbrengen. Een e-mail naar info@langlevethuis.info is voldoende, of u kunt het contactformulier invullen dat u onder het kopje ‘contact’ vindt op deze website.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

Auteursrechten

Deze website is deels gebaseerd op informatie van Lang Zult u Wonen. Zij hebben de auteursrechten van de inhoudelijke tips en adviezen over langer thuis wonen, zoals u die bijvoorbeeld in de folder kunt vinden. Lang Leve Thuis behoudt zich voor alle andere informatie het auteursrecht voor op alle via www.langlevethuis.info verstrekte informatie. Het is niet toegestaan enige informatie voor ander dan persoonlijk gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Lang Leve Thuis.

www.langlevethuis.info

www.langlevethuis.info is de toegang tot de (digitale) informatie van de bewustwordingscampagne Lang Leve Thuis. Er is een zo overzichtelijk mogelijke website gecreëerd, zodat zo snel mogelijk de juiste informatie bereikbaar is voor de bezoeker. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Projectleiding. Er wordt uiterste zorg besteed om de informatie op deze site zo correct, compleet, actueel en toegankelijk mogelijk te houden. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen? Stuur dan een e-mail naar Lang Leve Thuis via info@langlevethuis.info.

Links naar andere websites

Op www.langlevethuis.info komt u diverse links tegen die verwijzen naar andere websites van publiek- of privaatrechtelijke organisaties. Lang Leve Thuis biedt dit aan als dienstverlening. De links verwijzen u naar de website van de desbetreffende organisatie.

Privacy

Lang Leve Thuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.langlevethuis.info. Informatie over bezoeken aan www.langlevethuis.info (bijvoorbeeld IP adressen) wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Alle gegevens die voor een aanvraag via Internet worden verstrekt aan Lang Leve Thuis, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag.

Toegankelijkheid

Lang Leve Thuis besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid, vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de  informatie die online wordt aangeboden. Het is een hoofddoel dat de website voor iedereen gemakkelijk te vinden en te gebruiken is. De website www.langlevethuis.info is op het moment van lanceren (01/11/2017) nog niet aantoonbaar drempelvrij.

Reden hiervoor is dat deze bewustwordingscampagne in eerste instantie een tijdelijk karakter heeft. Daarnaast is de website slechts een klein onderdeel van de gehele campagne, die zich in eerste instantie op offline activiteiten richt. Digitale nieuwsbrieven en op deze website te downloaden folders en informatie worden via verschillende distributiekanalen ook hardcopy aangeboden. 

Indien de bewustwordingscampagne structureel en duurzaam verankerd zal worden in de Hoeksche Waard, zullen de uitgangspunten voor www.langlevethuis.info opnieuw gewaardeerd worden. Ook de toepassing van de Webrichtlijnen zullen hiervan een onderdeel zijn.

Problemen, vragen en opmerkingen

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door via info@langlevethuis.info. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.