Skip to content

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is een participatiewet. Hiermee wordt bedoelt dat de gemeente zich inzet om alle burgers te laten meedoen in de samenleving. Dus ook degenen die door beperkingen daar zelf onvoldoende toe in staat zijn. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van mensen met een beperking op zich. Het gaat hierbij veelal om ouderen, inwoners met een lichamelijke en verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Door de nieuwe Wmo kan de gemeente Hoeksche Waard meer maatwerk bieden aan de inwoners met ondersteuningsbehoeften. De zorg en ondersteuning wordt hiermee nog dichter bij de mensen gebracht. De gemeente streeft er hierbij naar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving. Er wordt gekeken naar wat iemand zelf kan en welke rol familie en vrienden kunnen spelen. Meer denken in wat inwoners kunnen en niet in wat zij niet kunnen dus. Lees hier meer over de WMO

Contact met WMO Hoeksche Waard

Woont u in de gemeente Hoeksche Waard? Heeft u ondersteuning nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Of heeft u een vraag waarbij Wmo Hoeksche Waard u kunt helpen? Neem dan contact met ons op.

Bel 088 – 647 19 20 of mail naar contactwmo@gemeentehw.nl. WMO Hoeksche Waard kijkt graag samen met u naar een passende oplossing.