Lang leve thuis!

Onder de noemer ‘Lang Leve Thuis’ creëren de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard bewustwording onder de bevolking over de mogelijkheden van langer zelfstandig thuis wonen. Hiermee stimuleren de gemeenten bewoners om hun huis aan te passen, zodat zij er langer kunnen blijven wonen.

De campagne komt voort uit de Regionale Woonvisie 2030, waarbij de vitaliteit van de Hoeksche Waard centraal staat. Vitaliteit vraagt ook om een toekomstbestendige woningvoorraad. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar nieuwbouw, maar ook naar de bestaande woningen en hoe deze beter voor te bereiden op de toekomst.

Aankomende activiteiten

Geen aankomende activiteiten

Inspiratie

Lang Leve Thuis is een initiatief van Hoeksche Waard, voor inwoners van de volgende gemeenten.

Lang leve thuis op Facebook